Tato kniha byla velmi dobrou příležitostí k přečtení si zajímavého, avšak v závěru tragického osudu armádního generála Heliodora Píky, který patřil k prvním obětem komunistického režimu v Československu.

Autor chtěl touto knihou připomenout nejen důležité dějiny Československa, ale zároveň si přál, aby se na minulost nezapomínalo a aby se už podobné justiční vraždy neopakovaly.

Kniha zachycuje místy až neuvěřitelný příběh o lidské nenávisti, ideologické zaslepenosti, naprostém odporu k odlišnosti názoru a až zločineckému způsobu uvažování.

Člověkem označovaným za vraha generála Heliodora Píky je prokurátor JUDr. Karel Vaš. Nebyl však sám. Je zde řada dalších, na které padá stejný, ne-li větší podíl viny na likvidaci člověka, jenž se mohl stát nejen profesní, ale hlavně lidskou a morální autoritou v čele naší země.

Každý se v životě může setkat s protivníky, názorovými odpůrci a nepřáteli. Ve válce je nepřítelem příslušník válčící protistrany. Názorový odpůrce je legitimní protivník – a nemusí se stát naším nepřítelem. V dějinách lidstva se však objevují stále a znova případy, kdy se rozdílnost názoru mění v nepřátelství končící až fyzickou likvidací. Právě takovým případem je justiční vražda generála Heliodora Píky – oběti lidské nenávisti.

Tento příběh podle skutečné události je sepsán formou beletristického románu, kterým se autor jistě chtěl přiblížit většímu okruhu čtenářů, což se mu dozajista povedlo.

Velmi čtivou formou vám autor přiblíží nejen Heliodorovo dětství, kdy mnohokrát projevil svou statečnost, ale i dospívání a jeho výborný školní prospěch, který mu zajistil i přes chudobu rodiny studium na opavském gymnáziu. Místo, kde vyrostl a přátelé, kteří ho obklopovali, jej formovaly v člověka, jakým se stal. Jeho přání stát se po maturitě lékárníkem, bylo zmařeno odvelením do první světové války. Po první světové válce studoval na vojenské akademii ve Francii, poté se stal učitelem na Vojenské škole v Hranicích. V roce 1921 se oženil s Marií Sehnalovou a o rok později se jim narodil syn Milan.

Heliodor Píka svému povolání obětoval vše, vystudoval Vysokou vojenskou školu v Paříži, poté se stal vojenským atašé v Bukurešti. Jeho smysl pro diplomacii, statečnost a láska k vlasti jej dovedla až k nejvyšší dosažené funkci, kterou voják z povolání může získat, stal se válečným hrdinou a pyšnil se nesčetnými vyznamenáními.

Jeho obětavost a snaha se po skončení druhé světové války vrátit k tradicím první republiky a obnovit Československý demokratický stát se nakonec obrátila proti němu. Po únorovém převratu, kdy se k moci dostali komunisté a československým prezidentem se stal Klement Gottwald, byl odeslán na zdravotní dovolenou, po operaci žlučníku zatčen a odeslán do výslužby. Ve vykonstruovaném soudním procesu byl neprávem obviněn z vlastizrady, velezrady a dalších zločinů proti státu a odsouzen k trestu smrti oběšením. Trest byl vykonán 21. června 1949 v časných ranních hodinách.

Jako jeho vrah je často označován prokurátor JUDr. Karel Vaš, ale ne vždy byl podobný proces dílem jednoho člověka. Dalším zarputilým nepřítelem demokracie, kterého se dokonce báli i straníci, byl Bedřich Reicin. Svůj podíl na vraždě měl i tehdejší prezident Klement Gottwald, který zamítl žádost o milost.

Kniha mimo obsáhlého zbeletrizovaného životopisu armádního generála Heliodora Píky obsahuje mnoho fotografického materiálu, ať už samotných rodinných snímků či vlastnoručně psaných dopisů Heliodora Píky i jeho ženy Marie, tak rovněž originály dokumentů – odsuzujícího rozsudku, úmrtního listu, usnesení o zamítnutí vydání těla apod.

Pokud vás tedy zajímá osud válečného hrdiny, který své vlasti obětoval celý svůj život, a to i na úkor rodiny, chcete se dozvědět více o československých dějinách a pozadí diplomatických vyjednávání, rozhodně sáhněte po této knize. Dozvíte se mnoho zajímavostí a podrobností a na konci budete šokováni (a to i přesto, že víte, jak kniha skončí) mírou lidské nenávisti, která vyvrcholila justiční vraždou.

Za poskytnutí recenzního výtisku mnohokrát děkuji Markétě Havlové z nakladatelství Grada. Pokud vás kniha zaujala, zakoupit si ji můžete zde, a to i v elektronické podobě.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je oddělovník.jpg.

autor: Ladislav Vrchovský

nakladatelství: Grada

značka: Cosmopolis

počet stran: 296

ANOTACE