Knihy‌ ‌českých‌ ‌autorů‌ ‌kupuji‌ ‌výjimečně,‌ ‌a‌ ‌když‌ ‌už,‌ ‌tak‌ ‌si‌ ‌to‌ ‌hodně‌ ‌promýšlím‌ ‌a‌ ‌hlavně‌ ‌pročítám‌ ‌recenze.‌ ‌Prvotina‌ ‌Pamatuj‌ ‌na‌ ‌smrt‌ ‌mladého‌ ‌českého‌ ‌autora‌ ‌Aleše‌ ‌Novotného‌ ‌mě‌ ‌však‌ ‌zaujala‌ ‌ihned.‌ ‌Young‌ ‌adult‌ ‌thrillery‌ ‌nejsou‌ ‌hojným‌ ‌žánrem,‌ ‌ale‌ ‌já‌ ‌je‌ ‌vyhledávám,‌ ‌takže‌ ‌novinku‌ ‌v tomto‌ ‌žánru‌ ‌a‌ ‌dokonce‌ ‌od‌ ‌českého‌ ‌autora‌ ‌jsem‌ ‌si‌ ‌nemohla‌ ‌v žádném‌ ‌případě‌ ‌uniknout.‌ ‌Narážela‌ ‌jsem‌ ‌výhradně‌ ‌na‌ ‌pozitivní‌ ‌recenze,‌ ‌takže‌ ‌nebylo‌ ‌vlastně‌ ‌ani‌ ‌o‌ ‌čem‌ ‌přemýšlet.‌ ‌Knihu‌ ‌jsme‌ ‌s kamarádkou‌ ‌přečetly‌ ‌v rámci‌ ‌společného‌ ‌čtení‌ ‌a‌ ‌obě‌ ‌si‌ ‌ji‌ ‌pochvalovaly.‌

Sourozenci‌ ‌Adam‌ ‌a‌ ‌Martin‌ ‌vyrůstají‌ ‌u‌ ‌prarodičů‌ ‌v Praze‌ ‌do‌ ‌doby,‌ ‌než‌ ‌onemocnění‌ ‌jednoho‌ ‌z nich‌ ‌znemožní‌ ‌jejich‌ ‌další‌ ‌péči.‌ ‌Stěhují‌ ‌se‌ ‌tedy‌ ‌k otci‌ ‌kriminalistovi‌ ‌do‌ ‌maloměsta,‌ ‌kde‌ ‌budou‌ ‌také‌ ‌navštěvovat‌ ‌gymnázium.‌ ‌Sedmnáctiletý‌ ‌Adam‌ ‌nemůže‌ ‌otci‌ ‌odpustit‌ ‌fakt,‌ ‌že‌ ‌je‌ ‌před‌ ‌třinácti‌ ‌lety‌ ‌opustil‌ ‌a‌ ‌nesnažil‌ ‌se‌ ‌je‌ ‌ani‌ ‌kontaktovat.‌ ‌O‌ ‌rok‌ ‌mladší‌ ‌Martin‌ ‌se‌ ‌snaží‌ ‌využít‌ ‌otcovu‌ ‌snahu‌ ‌se‌ ‌jim‌ ‌přiblížit‌ ‌ve‌ ‌svůj‌ ‌prospěch‌ ‌a‌ ‌zneužívá‌ ‌toho.‌ ‌Když‌ ‌je‌ ‌v lese‌ ‌nalezeno‌ ‌tělo‌ ‌dva‌ ‌roky‌ ‌pohřešované‌ ‌dívky‌ ‌Sáry,‌ ‌městem‌ ‌i‌ ‌spolužáky‌ ‌to‌ ‌otřese.‌ ‌Tento‌ ‌hrůzný‌ ‌nález‌ ‌oživí‌ ‌mnohé‌ ‌dávné‌ ‌vzpomínky,‌ ‌ale‌ ‌vyvstane‌ ‌zejména‌ ‌otázka,‌ ‌proč‌ ‌se‌ ‌její‌ ‌tělo‌ ‌našlo‌ ‌zrovna‌ ‌teď.‌ ‌Brzy‌ ‌dojde‌ ‌k další‌ ‌vraždě,‌ ‌která‌ ‌nepochybně‌ ‌souvisí‌ ‌s tou‌ ‌předchozí‌ ‌a‌ ‌městečkem‌ ‌začne‌ ‌obcházet‌ ‌strach.‌ ‌Je‌ ‌jasné,‌ ‌že‌ ‌vrahem‌ ‌je‌ ‌někdo‌ ‌z jeho‌ ‌obyvatel.‌ ‌

Než‌ ‌se‌ ‌pustím‌ ‌do‌ ‌samotné‌ ‌recenze,‌ ‌musím‌ ‌zmínit,‌ ‌že‌ ‌jsem‌ ‌nadšená.‌ ‌Kniha‌ ‌Pamatuj‌ ‌na‌ ‌smrt‌ ‌mě‌ ‌chytla‌ ‌hned‌ ‌od‌ ‌prvních‌ ‌stránek,‌ ‌které‌ ‌vás‌ ‌vtáhnou‌ ‌mrazivým‌ ‌prologem.‌ ‌Hned‌ ‌po‌ ‌něm‌ ‌se‌ ocitáte‌ ‌v současnosti,‌ ‌kde‌ ‌je‌ ‌hlavním‌ ‌vypravěčem‌ ‌středoškolák‌ ‌Adam,‌ ‌jehož‌ ‌psychika‌ ‌hrůznou‌ ‌událostí‌ ‌utrpěla.‌ ‌Nepřidal‌ ‌tomu‌ ‌ani‌ ‌fakt,‌ ‌že‌ ‌jej‌ ‌a‌ ‌jeho‌ ‌mladšího‌ ‌bratra‌ ‌opustil‌ ‌otec‌ ‌a‌ ‌matka‌ ‌krátce‌ ‌na‌ ‌to‌ ‌zemřela.‌ ‌Agresivitu,‌ ‌která‌ ‌v něm‌ ‌bublá,‌ ‌se‌ ‌snaží‌ ‌vykompenzovat‌ ‌rvačkami‌ ‌s jinými‌ ‌chlapci.‌ ‌Rovněž‌ ‌jeho‌ ‌bratr‌ ‌Martin‌ ‌není‌ ‌žádným‌ ‌svatouškem.‌ ‌Oba‌ ‌jsou‌ ‌průseráři‌ ‌a‌ ‌ví‌ ‌o‌ ‌tom,‌ ‌ale‌ ‌jako‌ ‌bratři‌ ‌spolu‌ ‌táhnou‌ ‌za‌ ‌jeden‌ ‌provaz.‌ ‌ ‌

Když‌ ‌se‌ ‌v lese‌ ‌najde‌ ‌mrtvé‌ ‌tělo,‌ ‌Adam‌ ‌využije‌ ‌příležitosti‌ ‌a‌ ‌zpovzdálí‌ ‌sleduje‌ ‌ohledání‌ ‌těla.‌ ‌Není‌ ‌v lese‌ ‌však‌ ‌sám.‌ ‌Brzy‌ ‌poté‌ ‌ho‌ ‌osloví‌ ‌nenáviděný‌ ‌spolužák‌ ‌s prosbou‌ ‌o‌ ‌pomoc‌ ‌a‌ ‌Adam‌ ‌se‌ ‌tak‌ ‌chtě‌ ‌nechtě‌ ‌zamotá‌ ‌do‌ ‌víru‌ ‌vyšetřování.‌ ‌ ‌

Musím‌ ‌podotknout,‌ ‌že‌ ‌vraha‌ ‌jsem‌ ‌odhalila‌ ‌velice záhy.‌ ‌Drobných‌ ‌náznaků‌ ‌bylo‌ ‌totiž v knize‌ ‌více‌ ‌a‌ ‌pozorný‌ ‌čtenář‌ ‌je‌ ‌určitě‌ ‌zachytí.‌ ‌Vůbec‌ ‌mi‌ ‌to‌ ‌však‌ ‌nevadilo,‌ ‌protože‌ ‌pachatelův‌ ‌motiv‌ ‌mi‌ ‌zůstal‌ ‌až‌ ‌do‌ ‌samého‌ ‌konce‌ ‌skrytý.‌ ‌

Autor‌ ‌má‌ ‌skvělý‌ ‌vypravěčský‌ ‌talent.‌ ‌Jakožto‌ ‌autor‌ ‌- muž -‌ ‌perfektně‌ ‌vyjádřil‌ ‌pocity‌ ‌puberťáka,‌ ‌které‌ ‌jím‌ ‌zmítaly‌ ‌a‌ ‌ovlivňovaly‌ ‌jeho‌ ‌následné‌ ‌chování.‌ ‌Snaha‌ ‌vyrovnat‌ ‌se‌ ‌s tím,‌ ‌že‌ ‌otec‌ ‌od‌ ‌rodiny‌ ‌odešel,‌ ‌z něj‌ ‌čišela‌ ‌na‌ ‌každé‌ ‌stránce.‌ ‌A‌ ‌že‌ ‌to‌ ‌dával‌ ‌svému‌ ‌otci‌ ‌takzvaně‌ ‌„sežrat“.‌ ‌Rodina‌ ‌je‌ ‌totiž‌ ‌nejdůležitější‌ ‌a‌ ‌naštěstí‌ ‌se‌ ‌to‌ ‌posléze‌ ‌i‌ ‌potvrdilo.‌ ‌Líbilo‌ ‌se‌ ‌mi‌ ‌také,‌ ‌jak‌ ‌bylo‌ ‌vyjádřeno‌ ‌silné‌ ‌sourozenecké‌ ‌pouto‌ ‌mezi‌ ‌bratry.‌ ‌ ‌

Na‌ ‌to,‌ ‌že‌ ‌se‌ ‌jedná‌ ‌o‌ ‌autorovu‌ ‌prvotinu,‌ ‌tak‌ ‌smekám.‌ ‌V knize‌ ‌si‌ ‌užijete‌ ‌pěknou‌ ‌češtinu,‌ ‌rozvité‌ ‌věty,‌ ‌ale‌ ‌i‌ ‌trefná‌ ‌přirovnání,‌ ‌která‌ ‌v knize‌ ‌nijak‌ ‌nebijí‌ ‌do‌ ‌očí.‌ ‌Perfektně‌ ‌danou‌ ‌situaci‌ ‌popsala‌ ‌a‌ ‌vždy‌ ‌se‌ ‌k ní‌ ‌hodila.‌ ‌Stránky‌ ‌mi‌ ‌utíkaly‌ ‌pod‌ ‌rukama‌ ‌a‌ ‌najednou‌ ‌byl‌ ‌konec.‌ ‌Tuto‌ ‌knihu‌ ‌jsem‌ ‌si‌ ‌užila‌ ‌od‌ ‌začátku‌ ‌do‌ ‌konce,‌ ‌a‌ ‌i‌ ‌když‌ ‌některé‌ ‌pasáže‌ ‌mohly‌ ‌být‌ ‌kratší,‌ ‌nic‌ ‌to‌ ‌nemění‌ ‌na‌ ‌tom,‌ ‌že‌ ‌autor‌ ‌napsal‌ ‌bravurní‌ ‌young‌ ‌adult‌ ‌thriller,‌ ‌v němž‌ ‌se‌ ‌odrazily‌ ‌všechny‌ ‌problémy‌ ‌dospívajících‌ ‌chlapců‌ ‌a‌ ‌nechyběly‌ ‌ani‌ ‌vraždy‌ ‌a‌ ‌následné‌ ‌vyšetřování.‌ ‌

Konec‌ ‌byl‌ ‌napínavý‌ ‌a‌ ‌vrahův‌ ‌motiv‌ ‌mě‌ ‌tedy‌ ‌rozhodně‌ ‌překvapil‌ ‌a‌ ‌šokoval.‌ ‌Jakmile vrahovi spadla „maska“, nestačila jsem koukat. Závěrečný dialog byl perfektní.

Autorova prvotina mě velmi nadchla a těším se jeho na další knihy, které si rozhodně nenechám ujít. 

Dáváte šanci českým autorům?

Který vás v poslední době mile překvapil?

* * *

autor: Aleš Novotný

nakladatelství: Yoli

rok vydání: 2019

počet stran: 408

ANOTACE